Aankondigingen

Gemeentelijke regeling graven KNIL-militairen

Deze week heeft het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf ingestemd met een regeling waarbij de verlengingskosten van de grafrechten van voormalig KNIL-militairen en hun echtgenoten door de gemeente betaald zullen worden.
Wij zullen over enige tijd op onze pagina Verhalen een specifieke pagina wijden aan deze graven.

Voortgang project Fochteloo

De grote klus van ons ‘project Fochteloo’ is het opknappen van de klokkenstoel. Daar wordt na de bouwvak mee begonnen. Maar niet minder van belang was het opknappen van het hekwerk en het muurtje waarop dat staat. Het muurtje is opnieuw gevoegd; het hekwerk geheel gereinigd, opnieuw gecoat en voorzien van de originele zilveren topjes. Met grote dank en waardering aan onze vrijwilligers Rients Agema en Fokko Meilof!

Klokluiden tijdelijk niet mogelijk

Helaas heeft ons bestuur moeten besluiten voorlopig de klokken niet meer te luiden bij begrafenissen in Fochteloo. De staat van onderhoud van de klokkenstoel laat dit niet toe.  Het is een té groot risico.
We verwachten binnenkort met de restauratie van de klokkenstoel te kunnen beginnen, maar moeten afwachten op het subsidiebesluit van het Rijk.

Uitbreiding urnenmuren


Onlangs werden twee extra urnenmuren geplaatst tegen de achterwand van de eerste twee muren die in 2005 waren geplaatst.
Daardoor is de capaciteit uitgebreid met nog eens 32 nissen waardoor het totaal nu op 96 komt.
Uitbreiding was noodzakelijk omdat in toenemende mate mensen  besluiten om al bij leven een graf of urnennis te reserveren.

Lichtjesavond wellicht op 6 november

In 2020 kon de Lichtjesavond helaas niet doorgaan door de coronaperikelen.  De voorbereidingscommissie hoopt dat op 6 november 2021 de draad weer worden opgepakt.