Monumenten


Algemeen

Je bent vrij in het kiezen van een steenhouwer voor het kopen van een grafmonument. Maar het is wel van belang dat deze steenhouwer op de hoogte is van de algemene regels van de stichting voor de uitvoering van het grafmonument en de vergunning tot plaatsing ervan.
Die regels vind je in de brochure in PDF; download die hier.

Als het gaat om de vormgeving van het grafmonument heb je een grote mate van vrijheid, maar er zijn wel maximale afmetingen. Daarnaast worden eisen gesteld aan de duurzaamheid van het materiaal.

Het grafmonument mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats.

Voor het plaatsen van een monument op een graf is toestemming nodig van het stichtingsbestuur.
De stichting brengt jou voor plaatsing vergunningskosten in rekening. Wanneer deze zijn betaald verleent het bestuur de vergunning tot plaatsing.

Onderhoud van de grafmonumenten
Van de rechthebbende wordt verwacht dat deze zorgt voor behoorlijk onderhoud van de grafbedekking, hekwerken en afscheidingen plus een eventueel graftuintje en niet blijvende beplanting en het bijwerken van de opschriften.
Het regulier onderhoud van de grafmonumenten wordt verzorgd door de stichting. Dit houdt in het verwijderen van mos en algen van de grafmonumenten.

Voor onderhoud van het grafmonument kan, tegen betaling, ook een contract met de stichting worden afgestoten. Dit houdt in dat het monument regelmatig een onderhoudsbeurt krijgt en dat zonodig de opschriften worden bijgewerkt en de bodembedekking wordt gevoegd.