Urn bijzetten

Urnengraven
Op beide begraafplaatsen kan de as van een overledene worden bijgezet in een urnen-graf.
Men wordt rechthebbende van een eigen graf voor minimaal 20 jaar en betaalt hiervoor het zogenoemde grafrecht. Daarna kan het grafrecht steeds met 10 jaar worden verlengd.
De urnengraven worden in volgorde van ligging uitgegeven.
In een urnengraf is het gebruik van een urnenkelder verplicht.
– Er mogen maximaal 2 asbussen in een urnengraf worden bijgezet.
– Op een urnengraf kanĀ  – met inachtneming van de voorschriften – een grafmonument worden geplaatst.

Columbarium of urnenmuur
Op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats in Oosterwolde zijn urnenmuren geplaatst, waarin per graf/nis maximaal 2 asbussen of urnen kunnen worden bijgezet.
– Men wordt rechthebbende van een eigen graf (nis) voor minimaal 20 jaar en betaalt hiervoor het zogenoemde grafrecht. Dat grafrecht kan steeds met 10 jaar worden verlengd.
– Men kan zelf een nis in de urnenmuur uitzoeken en indien gewenst reserveren.
– De nis wordt afgesloten met een voorplaat, waarop door een steenhouwer een tekst kan worden aangebracht.

DJI_0061
(De vier urnenmuren met in het midden het strooiveld;
foto: Kees de Jong (www.kdj-fotografie.nl)

Indien je een urn wilt bijzetten dan kun je contact opnemen met onze beheerder, de heer G. Heite, tel. 06 2918 8761.