Algemeen

Vanouds beheerde de Hervormde Gemeente Oosterwolde-Fochteloo de graven, zowel die rondom de kerk (kerkhof) als die op de begraafplaats. In 2003 werden de begraafplaatsen onttrokken aan de Hervormde Gemeente en ondergebracht in een eigen stichting, de Hervormde Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde-Fochteloo. Ook het kerkhof in Fochteloo (inclusief klokkenstoel) werd eigendom van de nieuwe stichting.
Het kerkhof en de klokkenstoel bij de Dorpskerk in Oosterwolde werden niet overgedragen.

In 2015 zijn de statuten gewijzigd en is onder andere de term ‘Hervormde’ uit de naamgeving verwijderd; sindsdien is er dus sprake van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde-Fochteloo.
De stichting heeft sinds die tijd ook geen kerkelijke identiteit meer.

In 2016 werd in Oosterwolde nieuw- en verbouw gepleegd onder meer om een bescheiden kantoortje te creëren. Bij de opening daarvan werd tevens een naam gegeven aan deze begraafplaats: Prandingahof.