Privacy

Van een rechthebbende van een graf worden de volgende gegevens door ons geregistreerd:
Achternaam
Voorletters
Tussenvoegsels
Geslacht
Adres (volledig)
Telefoon en/of mobiele telefoon
E-mailadres
Geboortedatum

De eerste zeven vermelde gegevens zijn noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering. Wij moeten schriftelijk en digitaal kunnen communiceren met de rechthebbenden en voor eventuele dringende kwesties is een (eventueel mobiel) telefoonnummer vereist.

Omdat de contracten tussen onze stichting met de rechthebbenden een lange looptijd hebben (minimaal tien jaren) wordt de geboortedatum gevraagd. Dit om bij tussentijdse verhuizing of overlijden van de rechthebbende deze beter te kunnen achterhalen of nabestaanden op te kunnen sporen.
Dit om te voorkomen dat grafmonumenten ongewenst worden verwijderd en graven ongewenst worden geruimd.
Naast de naam is een check op de geboortedatum een extra zekerheid dat we de juiste persoon (of nabestaanden daarvan) hebben kunnen traceren.

Rechthebbenden kunnen bij ons de actuele van hen geregistreerde gegevens opvragen.

Twee bestuursleden van de stichting en de beheerder van de begraafplaatsen hebben vanuit hun functionele betrokkenheid toegang tot deze gegevens.

De gegevens worden nimmer aan derden doorgegeven tenzij de rechthebbende daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.