Klokkenstoel

De Stichting heeft tevens het beheer over de klokkenstoel in Fochteloo. Dit is een rijksmonument. In 2012 werd besloten tot restauratie van de klokken.

DJI_0030

(Foto: Kees de Jong)

Op 7 augustus 2012 werden de klokken verwijderd uit de klokkenstoel en overgebracht naar Duitsland waar de firma Lachenmeijer in Nördlingen de klokken verhitte tot 450 graden om uitgesleten slagranden (ten gevolge van het vele luiden hebben de klepels in beide klokken twee flinke slijtageplekken veroorzaakt) te herstellen. Ook was in de loop der jaren een hulpconstructie aangebracht ter vervanging van de uitgesleten en weggeroeste klepelophanging. Deze is weer verwijderd en vervangen door een ophanging naar voorbeeld van de oorspronkelijke constructie.

De klokken worden terruggeplaatst in de klokkenstoel.

In 2014-15 werd groot onderhoud uitgevoerd waarbij aangetaste delen zijn vervangen door kunsthars. Ook werd de klokkenstoel opnieuw in de verf gezet.

Gegevens met betrekking tot de klokken:

De grote klok weegt 242,2 kg en heeft een onderdoorsnede van 73 cm. .De dikte van de slagrand is 54 mm. Vlak boven de slagrand is een sjablonerand en direct onder de schouder zijn drie was- of touwranden aangebracht; de bovenste met een omhoog wijzende en de onderste met een omlaag wijzende lus.

De kleine klok weegt 212 kg en heeft een onderdoorsnede van 69 cm. De slagrand is hier 53 mm. Ook deze klok kent een sjablonerand en twee was- of touwranden, de laatste echter zonder lussen.

Op 19 februari 1885 vond er een dramatische gebeurtenis plaats bij het klokluiden. Daarvan getuigt een artikel uit de Leeuwarder Courant van 21 februari 1885.