Adoptie Grafmonumenten

Het bestuur heeft een lijst opgesteld met grafmonumenten die zij beeldbepalend vindt. Soms gaat het om een fraai monument voor wat betreft grafopschrift, een andere keer betreft het een persoon die men graag in ere wil houden door het monument te bewaren; ook komt het voor dat de vormgeving van het grafmonument uniek is.

Omdat de stichting werkt zonder winstoogmerk laten de financiën het niet toe om veel van zulke grafmonumenten in eigen beheer te onderhouden. Tegen een sterk gereduceerd tarief biedt het bestuur echter aan belangstellenden de mogelijkheid om een waardevol monument, dat op de lijst Beeldbepalende Monumenten staat, te adopteren.
Voormalig rechthebbenden worden vooralsnog in beginsel uitgesloten als adoptienemer van ‘hun’ (voormalige) monumenten.

Voorwaarde voor het op de goedkoopste manier kunnen adopteren van een grafmonument is dat het door de adoptienemer in goede staat wordt gebracht en gehouden.  Tegen een beperkte meerprijs draagt de stichting zorg voor het onderhoud.

Voor vragen over het adopteren van een monument kunt u contact opnemen met het bestuur.

Op dit moment zijn de volgende monumenten in adoptie genomen:

Harm Hulst (3.1.4a)
Klaas Hendriks Noorman (3.2.19)
Froukje van der Gaast (3-2-20)
Hette Vondeling (3.5.9)
Renske Vondeling (3.5.10)
Martje Vondeling (3.5.13)
Egbert Dol (3.6.25)
Jan J. Dol (3.6.26)
Hendrikje Hoogenberg (3.6.27)
Reina Hendrike Richie (4-5-9)
Egbert Dol (4.5.31)
Margje Donker (4.5.32)
Klaas Donker (4.5.33)
Hendrik Hoogeveen (7.12.14)
Uilkje van der Wal (7.12.15)