Tarieven

Aan een graf, urnengraf en het onderhoud van beiden zijn kosten verbonden. Hieronder vind je hiervan een overzicht.

Wil je meer informatie over tarieven voor (eventueel: tussentijdse) verlengingen, afwijkende termijnen en/of onderhoud van grafmonumenten?
Neem contact op met het secretariaat

LET OP:  Als van een echtpaar het tweede graf in gebruik wordt genomen dan wordt de looptijd van het eerder in gebruik genomen graf verlengd. Dit doen we om voor beide graven dezelfde afloopdatum te krijgen. Op de nota wordt daarvoor een bedrag in rekening gebracht onder de noemer ‘verlenging’.

De belangrijkste tarieven van 2023 vind je in de brochure in PDF hier.

Verder hanteren wij nog de volgende prijzen:

Vlinderrots
De eenmalige kosten voor het plaatsen van een glazen vlinder op de vlinderrots bedragen € 95,00 (inclusief een vlinder met een spanwijdte van ca. 7 of 12 centimeter)

Klokluiden
Bij de begraafplaats in Fochteloo € 160,00

Administratiekosten
Administratiekosten, waaronder grafakte € 35,00

Overschrijving van rechthebbende € 50,00

Tweede betalingsherinnering € 25,00

Incasso via incassobureau:
de kosten van het bureau verhoogd met € 50,00

Enkele veel gestelde vragen (aanklikken voor antwoord):
Wat gebeurt er na beeïndinging van de eerste afkooptermijn van 20 jaren?
Kan ik het monument ook in onderhoud geven aan de Stichting?