Oosterwolde, Prandingahof

  • Urnenmuur en strooiveld

In 1829 werd bij wet bepaald dat nieuwe begraafplaatsen niet meer binnen de bebouwde kom aangelegd mochten worden, maar daar werd op grote schaal ontheffing voor verleend.
In 1887 werd door de Hervormde Gemeente een stuk grond aangekocht aan de huidige Kuipenstreek. Die kavel omvatte de huidige vakken 1, 2, 3 en 4.
Zie de afbeelding; de ingang linksonder is de huidige ingang aan de Kuipenstreek.

Opvallend is dat in 1889 het huidige vak 3 als eerste in gebruik werd genomen. Mooi is dat op het monument van de eerst begravene, deze bijzonderheid op de steen is vermeld.

In het huidige vak 1 is op de oude tekening aangegeven dat een vak bestond uit rijen en regels en dat er destijds gewerkt met zogenoemde legerstedes voor zes personen.

Op het kruispunt van de vier vakken werd direct al een treurbeuk geplaatst. Omdat die bij plaatsing al enkele jaren oud zal zijn geweest, gaan wij er van uit dat de boom zo’n 140 jaar oud zal zijn.
Op onze jaarlijkse lichtjesavond wordt deze boom met schijnwerpers ‘in het zonnetje’ gezet.

In de jaren ’90 werd de begraafplaats uitgebreid met de vakken 5 t/m 8 en het zogenoemde Nieuwe gedeelte.

In 2005 werden twee urnenmuren geplaatst en een strooiveldje aangelegd. Twee extra urnenmuren uit 2012 completeren dat deel van de begraafplaats.

In 2017 werd een begin gemaakt met het uitvoeren van een masterplan met betrekking tot de inrichting. Onderdeel daarvan is ook het plaatsen van een nieuwe boom op de overgang tussen het oude en het nieuwe gedeelte in hetzelfde gangpad als de huidige boom. Hoewel de treurbeuk frequent wordt gekeurd door deskundigen en zij aangeven dat hij nog jaren goed zal blijven, anticiperen wij met de nieuwe boom op een toekomstig wegvallen van de monumentale treurbeuk.

In het kader van een mooi erfgoedproject met onze buren, OBS De Toekan, werd in 2018 op boomfeestdag een nieuwe, jonge, treurbeuk gepland. In januari 2019 werd deze voorzien van een boombank zodat gebruikers van die bank een fraai overzicht over de begraafplaats hebben.