Graftrommels

Op de begraafplaatsen van onze stichting staan vijf graftrommels.
Een graftrommel is een met een glasplaat afgesloten trommel die op een graf wordt geplaatst. Vroeger werden deze trommels gevuld met kunstbloemen, zinken bladeren en porseleinen bloemen. Een enkele keer werd een foto of een wens toegevoegd. Ook werd op een lint wel een wens vermeld als ‘Rust zacht’.  Soms vermelde een lint wie de gever was; niet zelden was dat een vereniging waar de overledene lid van was geweest.

Waarschijnlijk begon de traditie van graftrommels rond 1850 in Nederland; het hoogtepunt heeft waarschijnlijk ergens rond 1900 gelegen, terwijl er na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks meer graftrommels geplaatst werden.
Ze waren destijds vooral te koop bij steenhouwers, ijzerfirma’s, smidsen en bloemenzaken

Bij een landelijk inventarisatie in 2012 bleek dat er nog zo’n 1000 exemplaren waren.
Maar door publicatie van het boek ‘Graftrommels en (kunst)grafkransen in Nederland’ zijn er her en der graftrommels ‘boven water’ gekomen.
De teller staat inmiddels op zo’n 1300 exemplaren.
Opvallend is dat meer dan aan kwart daarvan in Friesland te vinden zijn. Utrecht heeft het minste aantal.

Op de begraafplaats in Fochteloo staan drie graftrommels en op Prandingahof in Oosterwolde twee.
De drie uit Fochteloo zijn in 2016 gerestaureerd door het graftrommelmuseum in Veenhuizen. Dat museum is zeer te moeite waard om te bezichtigen.
Zie www.stichtinggraftrommel.nl .

Op 26 november 2022 werd een promotievideo opgenomen op onze begraafplaats in Fochteloo. Daar gaf Evert Jan Haluks, mede-auteur van het hierboven vermelde boek, een uiteenzetting over de herkomst en geschiedenis van graftrommels.