Fochteloo, kerkhof

Klik hier om naar de foto’s van de graven te gaan.

In 1722 tekende Jacobus Stellingwerf het toenmalige kerkje van Fochteloo inclusief de dubbele klokkenstoel.

Op een detail uit de getekende plattegrond van Fochteloo (door Rudger Sybesz) uit 1763 is te zien dat naast de kerk de school stond en vervolgens de Weme (pastorieplaats).

De school stond vroeger dus aan de andere kant van het kerkhof dan later.

In ca. 1835 is het kerkje afgebroken dat op het hoge gedeelte van het huidige kerkhof stond.
De contouren van die kerk zijn nog zichtbaar op deze detailafbeelding van de Algemene Hoogtekaart van Nederland.

Maar ook na de afbraak van de kerk werd er op het kerkhof begraven. Momenteel resteren er nog 53 monumenten voor 56 overledenen. De vroegst geborene daarvan is uit 1786. Het oudste monument is uit 1853. In 1943 werd voor het laatst iemand op dit kerkhof begraven.
In februari 2017 werden alle monumenten  door Gerdo Heite gerestaureerd.
In april 2017 werd in samenwerking met Dorpsbelangen Fochteloo een paneel geplaatst om de bezoekers informatie te geven over Fochteloo en in het bijzonder over de plek waar ze dan staan.


Hieronder vindt u alle grafmonumenten die op dit kerkhof te vinden zijn.