KNIL-graven

In maart 2023 heeft het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf een subsidieregeling vastgesteld voor de grafrechten van eerste generatie KNIL-militairen van Molukkers én hun echtgenotes.

De regeling gaat in in 2023 en houdt in dat de nota’s van de kosten van het verlengen van de grafrechten door de rechthebbende kunnen worden ingediend bij de gemeente Ooststellingwerf. Die maakt het bedrag dan over op de bankrekening van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo.

De regeling heeft geen betrekking op eerdere verlengingen. Er worden dus geen bedragen met terugwerkende kracht uitgekeerd aan rechthebbenden.
De regeling betreft alleen de grafrechten. Het onderhoud van het grafmonument blijft een verantwoordelijkheid van de rechthebbende.
Bijkomende voorwaarde is ook dat de naam van de overledene zichtbaar moet zijn op het grafmonument.

Meer informatie is de te vinden op de website van de gemeente. Klik daarvoor HIER.
Daar kan de subsidie ook worden aangevraagd. U dient dan in te loggen met DiGiD.
Lukt dat niet of bij vragen over de regeling kunt u alleen contact opnemen met de gemeente Ooststellingwerf, telefoon 0516 566222.
Mailen kan ook: burgerzaken@ooststellingwerf.nl