Bestuur

Over de stichting

De begraafplaatsen in Oosterwolde en Fochteloo vallen sinds 2003 onder het beheer van Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde & Fochteloo. Onze stichting beschikt sinds 2014 over het certificaat Verklaring Kwaliteit Dienstverlening van de LOB.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde & Fochteloo bestaat per 1-1-2019 uit:
mw. J.S. Punter-de Vries (secretaris)
mw. A. Pars-Torensma (penningmeester)
dhr. J. Koops (voorzitter)
dhr. R. Pronk (aandachtsgebied gebouwen en groen en Fochteloo)

Ingeschreven bij
Kamer van Koophandel: 01099927
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB): 200408

Bankrekeningnummer
IBAN Rabobank: NL28RABO0349977976