Auke Adams Vondeling

Een begraafplaats wordt ook wel eens het stenen archief van een dorp genoemd. Van de grafmonumenten valt veel af te lezen over de persoonlijke geschiedenissen van haar inwoners.
Dat geldt ook voor de gevelstenen die soms in de woningen zijn aangebracht. Van die gevelstenen valt echter letterlijk minder te leren omdat de ruimte meestal erg beperkt is om tekst weer te geven.
Een combinatie van beide levert soms een mooi geheel op.
Dat geldt ook voor Auke Adams Vondeling en Bontje Hettes Eisinga.


(foto’s uit: Adam Vondeling en zijn nageslacht)

Auke Adams Vondeling is de zoon van Adam Vondeling die op 24 augustus 1818 werd gevonden in aardappelloof op een stuk grond in Wijnjeterp . Deze Adam krijgt met zijn vrouw Martje Klaaszes Reinders acht kinderen waarvan Auke de vijfde is.
Vader Adam koopt voor zoon Auke in 1879 de molen aan wat nu de Molenweg 49 in Oosterwolde is.

Zoon Auke trouwt in 1881 met Sjoukje Geerts Bruinsma met wie hij twee zonen krijgt. Sjoukje overlijdt echter ruim twee weken na de geboorte van de jongste zoon. Zij ligt met dat zoontje, dat 18 dagen na Sjoukje overleden is, begraven bij de Dorpskerk.

Auke treedt in 1886 opnieuw in het huwelijk, nu met Bontje Hettes Eisinga. Uit dit huwelijk worden nog eens negen kinderen geboren, waarvan er echter drie overlijden voor hun zesde levensjaar.

De kleine Hette (ruim 5 jaar) en Rensche (1 jaar en vier maanden) overlijden zes dagen na elkaar in maart 1893.
Na hun overlijden worden het eerste jongetje en meisje die geboren worden opnieuw Hette en Rensche genoemd; dat was gebruikelijk.

Ongetwijfeld hebben Auke en Bontje in 1897 een nieuw huis laten bouwen naast de molen. Daar hebben ze onder hun beider initialen ook het bouwjaar op een gevelsteen vermeld.

Toen Auke en Bontje 50 jaar gehuwd waren zetten de kinderen een fraaie Friestalige advertentie in de krant.

Auke en Bontje, hun jong overleden Hette en Rensche én de volgende Hette en Rensche zijn – evenals de ongehuwd gebleven dochter (onderwijzers) Martje – begraven op de begraafplaats Prandingahof.

Op de begraafplaats vinden we niets over de plek waar ze woonden en op de gevelsteen lezen we niets over het drama van de jong overleden kinderen. De combinatie levert in elk geval een wat breder beeld op.