Begraven of cremeren

Voor de nabestaanden is het prettig dat ze weten welke voorkeur de overledene hierin had.
Soms zijn er religieuze redenen om te kiezen tussen begraven en cremeren, maar vaak is dit een persoonlijke keuze. Daarom is het van belang dat je tijdig nadenkt over deze keuze en dit eens bespreekt met familie of vrienden.
Vroeger werd vaak gekozen voor begraven omdat er dan – in de vorm van een graf – een herdenkingsplek is waar de nabestaanden naar toe kunnen gaan. Dat is tegenwoordig geen doorslaggevende reden meer, nu er ook mogelijkheden zijn om urnen bij te zetten in een graf of nis of om de as te verstrooien. Op onze begraafplaats Prandingahof in Oosterwolde zijn al deze mogelijkheden beschikbaar.
In Fochteloo is gene urnenmuur, maar zijn er wel urnengraven en is er een gedenkveld (strooiveld).
De beheerder kan u vrijblijvend informeren; klik hier.
Vaak wordt gezegd dat begraven duurder is dan cremeren, vooral omdat er grafrechten betaald moeten worden. Die algemene stelling klopt wel als het gaat om gemeentelijke begraafplaatsen. Maar voor veel particuliere stichtingen, zoals de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde & Fochteloo, gaat dat niet op omdat de grafrechten daar veel lager liggen dan bij gemeentelijke begraafplaatsen.
Daarom is het verstandig om vooraf de kosten van beide opties eens op een rijtje te zetten.
Klik hier voor onze tarieven.
Een ander argument is dat men de kinderen of andere nabestaanden niet wil belasten met de kosten van de grafrechten en/of het onderhoud. Hierin heb je echter zelf een keuze, bijvoorbeeld door te kiezen voor een onderhoudsarm monument of het onderhoud tegen betaling door onze stichting te laten uitvoeren.
Ook weten veel mensen niet dat het mogelijk is om – als de grafrusttermijn is verstreken – begraven te worden in een bestaand graf van bijvoorbeeld ouders of grootouders. Door er een kleiner grafmonument bij te plaatsen ontstaat er dan een soort familiegraf.