Hendrik Hoogeveen

Hendrik Hoogeveen

Hendrik (‘meester’) Hoogeveen werd geboren in Delfstrahuizen (Frl) op 24 augustus 1903.

Samen met oa. de Friese dichter, journalist en politicus Fedde Schurer heeft hij de kweekschool doorlopen. Vanaf 1921 is hij onderwijzer geweest in Oosterzee (Frl), waarna hij in 1930 hoofd der school werd in Schettens (Frl). Vanaf 1933 tot aan zijn pensionering was hij hoofd der school in Oosterwolde (Frl).
Na zijn pensionering is hij tot aan zijn dood in Oosterwolde (Frl) blijven wonen.
Zijn schrijversdebuut maakt hij op zijn 17e met “Het was naar eeb woonwagenjongen”.

Het boek “Toen de Amboneesjes kwamen” is gebaseerd op zijn eigen ervaringen als Hoofd van de CVO school in Oosterwolde waar Ambonese kinderen op kwamen.

Vanaf 1969 is Hoogeveen Friestalige boeken gaan schrijven; als eerste het jeugdboek Tsjerk Hiddes. De eerste Frise roman was De Spulbrekker in 1976; Bileam en de Ingel volgde in 1980.
Hoogeveen overleed in Oosterwolde op 17 november 1981 en ligt begraven op Prandingahof graf 7-12-14.

In 2009 is zijn boek “Daar klept de klok weer” door Hans Koopmans in het Stellingwerfs (streektaal in Zuid-Oost Friesland) vertaald en bewerkt, ter gelegenheid van 700 jaar Stellingwerven.
Daar is tevens een film over gemaakt die in 2019 in première ging.
Bekijk HIER de trailer.

Hendrik Hoogeveen was bevriend met de schrijver Anne de Vries, bekend van de boekenserie “Reis door de nacht”. In één van die boeken komt een meester Hoogeveen voor.

Hieronder een overzicht van kinderboeken die Hendrik Hoogeveen schreef: