Hendrik Prakken

Hendrik Prakken werd geboren op 6 oktober 1907 in Oosterwolde  als jongste kind van Sicco Berend Prakken en Geertruida Altmann.
Hij was tandarts in Joure. Tijdens de bezetting had hij zijn telefoon ter beschikking gesteld aan het plaatselijk verzet.Op 2 februari 1944 werd dr. Prakken gearresteerd en naar het concentratiekamp Sachsenhausen/Oranienburg (D) gedeporteerd.
Hij overleefde dit kamp, maar kwam ernstig verzwakt weer terug en stierf op 12 juni 1945 in het Sint-Anthonius ziekenhuis in Sneek aan de gevolgen van de doorstane ontberingen

De volgende twee documenten hebben betrekking op een verblijf in Vught:

De overlijdensakte:


Zijn naam staat vermeld op een gedenkteken aan de noordmuur van de toren van de Nederlands hervormde kerk in Joure.

Hij werd begraven op Prandingahof in graf 3.9.3