Hendrik Stoker

Geboren op 6 november 1921 in Oosterwolde als vijfde uit een gezin van elf kinderen van Taede Stoker (geb. te Donkerbroek) en Hendrikje Remerie ) geb. te Nijeberkoop).

Hij bleef ongehuwd, was boerenknecht en lid van de Gereformeerde kerk.
Hendrik Stoker is op 23 april 1945 overleden in concentratiekamp Buchenwald (D), waar hij geen aanwijsbaar graf had.

De volgende documenten hebben betrekking op zijn gevangenschap in o.a. Buchenwald.

Buchenwald Buchenwald Gevangenenkaart Concentratiekamp Politie-gevangene Schrijfverbod

En tevens de kaart van hem van het Rode Kruis:

Rode Kruis-kaart

Op Prandingahof 6.5.20 wordt Hendrik Stoker met een gedenkteken op het graf van zijn ouders herdacht.