Klaas Ate Keuning


Klaas (zo werd hij aangesproken) werd geboren in Oosterwolde op 9 september 1916; hij was een zoon van Ate Keuning (1884-1972), winkelier en grossier in koffie en thee, en Tjitske Kramer (1888-1984). Hij trouwde op 19 augustus 1943 met Magdalena Jannetje Istha (1914-2001). Uit dit huwelijk werden twee zoons en een dochter geboren.

Klaas groeide op in een vrijzinnig Hervormd gezin, maar was zelf niet godsdienstig.
Hij ging naar het gymnasium-a in Assen en Breda. Daarna studeerde hij Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht (1935-1941). Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij verbonden aan het Bureau Provinciale Voedselcommissaris in Utrecht. Vanaf 1945 was hij advocaat en procureur in Utrecht. Hij was van 1960 tot 1971 leraar staatsinrichting aan de rijksscholengemeenschap “Prof. P. Zeeman” te Zierikzee. Hij werd later griffier bij het Gerechtshof te Leeuwarden (1977-1980) en was vanaf 1981 weer werkzaam als advocaat en procureur.

Politiek hoppen
Keunings politieke loopbaan startte in 1954, toen hij bij de, vanwege de watersnoodramp uitgestelde, gemeenteraadsverkiezingen in Zierikzee tot gemeenteraadslid werd gekozen namens de kiesvereniging “Het Roer Om”.
Hij was daarnaast lid van de Provinciale Staten van Zeeland (1962-1972). Hij werd in 1964 wethouder (van onder meer onderwijs, cultuur, bijstandszaken en sport) en vanaf 1966 was hij ook locoburgemeester in Zierikzee.
Van 3 augustus 1971 tot 3 augustus 1975 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
                             

Hij was aanvankelijk lid van de PvdA, in 1970 sloot hij zich aan bij het Democratisch Appèl, waaruit DS’70 voortkwam.

Hij was justitie- en defensiewoordvoerder van DS’70 in de Tweede Kamer. In 1976 stapte hij over naar de VVD.

Hij had diverse nevenfuncties en was onder meer lid van het Hoger bestuur Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ (1977-1984), lid van het presidium Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht (vanaf 1980) en voorzitter van het Israël Comité Nederland (1982-1985).

(voor bovenstaande was Parlement.com een belangrijke bron)

Op 26 oktober 1974 verscheen er een groot interview met Klaas Keuning in de Provinciale Zeeuwse Courant (klik er op om het te vergroten/lezen).

Keuning overleed op 84-jarige leeftijd in Arnhem, op 3 november 2000 en ligt begraven op Prandingahof in graf 3-12-27.