Luitzen Piers Madhuizen

[Met dank aan de Historische Vereniging Oosterwolde e.o. (portret van Luitzen Pier en dat van zijn gezin) én Rens Hooyenga (afbeeldingen van de carte de visite) voor de geleverde afbeeldingen]

Luitzen Piers Madhuizen (29-08-1855 – 10-03-1929) stamt uit een glaszetters- en schildersfamilie. Hij was de tweede van zeven kinderen van Pier Luitzens Madhuizen en Gooitsken Alles Zandstra. Twee-en-een-halve maand daarvoor was het oudste kind, een meisje van ruim twee jaar overleden.

Luitzen Pier(s) trouwde op 29 juni 1878 met de twee-en-een-half jaar jongere In Gorredijk geboren Grietje Bondina Hettes Eizinga en krijgt met haar drie kinderen: Pier, Hette en Renske.

 

 

 

Grietje Madhuizen – Eizinga op wat latere leeftijd

 

Eerst woonden zo op ‘t Oost, maar later op de Quadoelenweg (25).
Volgens De Gaaste, het periodiek van de Historische Vereniging Oosterwolde e.o. stond Luitzen Pier te boek als meubelhandelaar en verver.

Maar tegenwoordig kennen we hem vooral nog als fotograaf.
Op de door hem gemaakte portretten, de zogenoemde carte de visite (ca. 6,5 x 10,5 cm) en kabinetfoto’s ( ca. 11,0 x 16,5 cm.), is meestal onderaan zijn naam vermeld; soms als L.P. Madhuizen andere keren alleen als L. Madhuizen.

          

Nog vaker komt zijn naam voor als fotograaf van talloze opnamen voor prentbriefkaarten van dorpsgezichten in Ooststellingwerf.

Naast fotograaf is Luitzen Pier Madhuizen voor onze begraafplaatsen van belang geweest omdat hij tevens de steenhouwer is die vele grafmonumenten geleverd heeft die op onze begraafplaatsen staan.

Luitzen Pier en Grietje liggen begraven op Prandingahof in Oosterwolde, vak 4, rij 12, de nummers 1 en 2.