Sander Alberts van Weperen

Zoon van Albert Jannes van Weperen en Antje Sanders Wemer (hun grafmonumenten staan op het kerkhof bij de Dorpskerk).

Sander werd geboren op 18 december 1848 in Oosterwolde.
Hij was in 1890 met Jan Frankes van Weperen (secretaris) en Hendrik Annes Zwart (voorzitter) als penningmeester mede-oprichter van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek, was voorzitter van 1896 tot 1899, commissaris van 1899 tot 1915 en ondervoorzitter van 1915 tot 1918.


Hij wordt bij de oprichting, met acht anderen, hoofdelijk medeschuldenaar voor een bedrag van ƒ 12.000.
Ook was hij oprichter van de Boerenleenbank in Oosterwolde.

Op z’n twintigste wordt hij ingeloot voor de militie, maar betaalt voor nummerwisseling en zijn plaats wordt ingenomen door Ate Westra uit Drachten.

Sander trouwt op 15 mei 1877 met Lammigje Willems Wemer, geboren in 1854 in Tronde.

Zij krijgen zes kinderen waarvan er twee op jonge leeftijd (5 en 4 jaar) overleden zijn.
Ze woonden in een boerderij aan de vaart in Oosterwolde, het pand aan de Nanningaweg waar nu Zeeman is gevestigd.

Lammigje overlijdt in 1921 op 67-jarige leeftijd.
Zelf overlijdt Sander bijna drie jaar later. Hij is dan 74 jaar.

Vanwege zijn verdiensten voor de zuivelfabriek wordt in Oosterwolde een straat naar hem genoemd: