Uitzoeken van een graf

Sommige mensen zoeken al tijdens hun leven een plek uit waar ze begraven willen worden.
Dat kan gaan om een begraafplaats waar al veel familieleden liggen, of in een dorp waar men gewoond heeft, of vanwege een bepaalde natuurlijke omgeving. Ook wordt vaak gekeken of de begraafplaats goed wordt onderhouden en er keurig verzorgd uit ziet.
Op de begraafplaats in Fochteloo en op het zogenoemde oude gedeelte van de begraafplaats Prandingahof in Oosterwolde heb je een vrije keuze uit de lijst van beschikbare graven die de beheerder met je kan doornemen.

Op het nieuwe gedeelte in Oosterwolde worden de graven in principe op volgorde van ligging uitgegeven.
De kosten van een graf op het oude deel in Oosterwolde liggen iets lager dan die op het nieuwe gedeelte en Fochteloo. Klik hier voor de actuele tarieven.
Bij echtparen worden bijna altijd twee naast elkaar liggende graven uitgekozen om de garantie te hebben om ook naast elkaar begraven te kunnen worden.
De vier urnenmuren hebben elk zestien nissen. Ook daarbij kun je een keuze maken uit de nog beschikbare nissen.

De beheerder kan u vrijblijvend informeren; klik hier.