Verlengen of overdragen

Ongeveer een jaar voordat de termijn van het grafrecht van (meestal) 20 jaar is verstreken, ontvangt de rechthebbende van ons een nota voor de standaardverlenging voor een termijn van tien jaar.

Afstand doen of verlengen
Soms overwegen rechthebbenden om afstand van de grafrechten te doen omdat ze zelf ook op leeftijd komen. Het is dan tóch te overwegen om de rechten wel te verlengen om te zijner tijd zelf begraven te worden in dezelfde grafruimte. Met name in het geval van ouders of grootouders wordt dit nog wel eens gedaan. De grafruimte wordt dan een soort van familiegraf waar nabestaanden nog steeds een herdenkingsplek hebben, ook van eerdere generaties.

Voor een nis in de urnenmuur geldt hetzelfde. Op enig moment kun je als rechthebbende besluiten om de as uit de bestaande asbussen te verstrooien op het strooiveld en de nis te gebruiken voor andere asbussen. In dat geval zou de naam van de overledene van de dan verstrooide as geplaatst kunnen worden op de gedenkpilaar bij de gedenkplek (het strooiveld) terwijl de nieuwe naam/namen op een nieuwe voorplaat van de nis gezet kunnen worden.

Mocht het gaan om een gewoon graf terwijl men zelf gecremeerd wil worden, bedenk dan dat ook in een gewoon graf een urn bijgezet kan worden; wel moet er dan een klein keldertje worden geplaatst.

Overdragen
Wil men de rechten niet zelf meer verlengen/betalen, dan is het verstandig om iemand binnen de familie te benaderen met de vraag of die wellicht de grafrechten wil overnemen. Daarbij zou eenzelfde overweging kunnen gelden: om later in dezelfde grafruimte begraven te worden.
Het gebeurt nogal eens dat een rechthebbende zonder overleg met de rest van de familie besluit het grafrecht niet te verlengen. Als vervolgens door ons de grafmonumenten worden verwijderd, zijn er soms familieleden die dat erg spijtig vinden en aangeven dat zij in dat geval graag de grafrechten hadden willen overnemen.

Verklaring van afstand
Besluit je als rechthebbende – en ook de andere familieleden – tóch om de grafrechten niet meer te verlengen dan ontvang je daarvoor van ons een Verklaring van Afstand. De graven worden dan weer eigendom van de stichting en de grafmonumenten kunnen worden verwijderd. Uiteraard krijg je de gelegenheid om die monumenten zelf in bezit te krijgen. Je zult ze dan in principe wel zelf dienen te verwijderen op een met ons afgesproken tijdstip.